maiznīca Flora - draugiem.lv
maiznīca Flora - facebook.com
maiznīca Flora - twitter.com
maiznīca Flora - Google+

SIA Maiznīca Flora ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma «Investīcijas materiālajos aktīvos» apakšpasākuma 4.2 «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» ir iegādājusies ražošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

_________________________________________________________________________________________

SIA Maiznīca Flora ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma «Investīcijas materiālajos aktīvos» apakšpasākuma 4.2 «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» ir iegādājusies ražošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

_________________________________________________________________________________________

Projekts “Uzņēmuma ražotnes paplašināšana”

numurs 16-00-A00402-000038.
flora-paplasinas

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
Lasīt pilnu informāciju
_________________________________________________________________________________________

2017.gadā piedalījāmies divās  izstādēs PLMA izstāde (Amsterdamā) un Anuga Bread & Bakery (Ķelnē) ,kurās izmantojam atbalsta maksājumus no LIAA

Līguma numurs un datums ar LIAA:
1.1. Līguma numurs SKV-L-2016/306
1.2. Līguma datums 18.05.2016

2015-02-17_PR_ESfondi_3
_________________________________________________________________________________________
2015. gada augustā noslēgts līgums par projektu ĀTA/2.3.1.1.1/15/76/053 ar LIAA par projekta īstenošanu „Dalība starptautiskā izstādē, PLMA’s 2015 “World of Private Label” International Trade Show”.

2014.gada 9.jūlijā noslēgts līgums ar LIAA par projekta īstenošanu nr.L-ĀTA- 14-2227 „Dalība starptautiskā izstādē, PLMA’s 2014 “World of Private Label” International Trade Show”.

Maiznīca Flora piedalās Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītajā projektā „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004; līgums ar LIAA no 2012. gada 12. septembra, nr. L-KAP-12-0010.

otrais
Maiznīca Flora 2011.gada 21.februārī noslēdza līgumu Nr. 21.02.11/AP-11-11 ar biedrību Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija par līdzdalību projekta „Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, balstoties uz Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) 2010.gada 29.decembrī noslēgto līgumu Nr.L-APA-10-0029 ar VA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta „Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai” Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/010 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta mērķis – Latvijas pārtikas nozarē nodarbināto apmācības konkurētspējas veicināšanai.

tresais

Maiznīca Flora ir noslēgusi līgumu ar VA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par izmaksu kompensāciju dalībai izstādē Speciality & Fine Food Fair 2012 Londonā.